Kontakt Karte Home
Polski Rosyjski Angielski

Piec do oznaczania popiołów

Norma

PN-ISO1171:2002

PN-EN14775:2010

Oznaczenie pieca

FCF 7 SM/pl

Przeznaczenie pieca

Piec do oznaczania popiołu w mineralnych paliwach stałych oraz w koksie. Biopaliwa stałe --Oznaczanie zawartości popiołu.

 

Katalogkarte
drucken
Produktanfrage stellen
Bei Fragen nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
Tel. 32 47 07 495
Tel./Fax. 32 47 07 502
e-mail: czylok@czylok.com.pl

Piec muflowy FCF 7 SMpl przeznaczony jest do oznaczania popiołu w mineralnych paliwach stałych oraz w koksie. Spełnia on wymagania normy PN-ISO 1 1 71 :2002. W piecu badana próbkę ogrzewa się w atmosferze powietrza z okresloną szybkością do temperatury 81 5°C +/- 10°C w warunkach 5-10 krotnej wymiany atmosfery komory na minutę, ilość powietrza jest ściśle określona przez rotametr.

Piec wyposażony jest w pompę powietrza, rotametr tablicowy (85 l/min; 0 bar – powietrze) z zaworem do pomiaru i wyregulowania właściwego przepływu powietrza przez komorę. Czyste powietrze może być wprowadzane do komory z dowolnego źródła. Firma Czylok preferuje dmuchawę membranowa dostarczona z piecem.

 

Typ pieca

Temp. maks.

Objętość
komory

Moc

Napięcie zasilania

Wymiary komory roboczej [mm]

Wymiary gabarytowe [mm]

Masa

 

 [ °C]

[dm3]

[kW]

 [V~]

szer.

wys.

gł.

szer.

wys.

gł.

[kg]

FCF 7 SM/pl

1150

7

2,5

230

180

125

300

455

600

700

48

 

M-PROGRAMATOR TEMPERATURY

Jeden czteroznakowy i dwa pojedyncze wyświetlacze umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. Dzięki możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn.utrzymania temperatury pieca przez określony czas, możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. Daje to możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy. Posiada możliwość programowania czasu (czyli szybkości) dojścia do zadanej temperatury. Cechuje się możliwością zaprogramowania 10 etapów w każdym programie pracy, przy czym przez etap rozumie się temperaturę zadaną, czas dojścia do tej temperatury oraz czas wygrzewania w temperaturze zadanej. Umożliwia to kształtowanie dowolnej krzywej wypału dla danego urządzenia grzewczego ze zmiennymi odcinkami przyrostu lub opadania temperatury w czasie.

<< zurück

Siehe andere Produkte in der Kategorie: Normy

Norma Oznaczenie pieca Przeznaczenie pieca
PIEC DO OZNACZANIA TEMPERATUR ZAPŁONU PN-C-06306:2002 PRW-50M/TZ Piec do oznaczania temperatur zapłonu WG PN-C-06306:2002 (Determination of flash point). Badanie polega na wygrzewaniu badanej próbki w kwarcowym reaktorze w atmosferze tlenu, ilość podawanego tlenu jest ściśle określona przez rotamtetr, proces badania jest w pełni zautomatyzowany i kończy się w chwili wykrycia nagłego wzrostu temperatury badanej próbki, dane z przebiegu procesu zapisywane w postaci cyfrowej. Maksymalna temperatura pracy 900°C, moc 1kW, waga 23kg, gazy procesowe CO2, N2, O2.
Piec do oznaczania części lotnych PN-G-0451 6:1 998 FCF 7 SM/l Piec do oznaczania zawartości części lotnych metoda wagową
Piec do oznaczania popiołów

PN-ISO1171:2002

PN-EN14775:2010

FCF 7 SM/pl

Piec do oznaczania popiołu w mineralnych paliwach stałych oraz w koksie. Biopaliwa stałe --Oznaczanie zawartości popiołu.

 

Piec do oznaczania siarki w węglu

PN-ISO 351:1999

PRC 76/1400

Piec do oznaczania siarki

PIEC DO OZNACZANIA BENZOLU BN-76/0541 -10 Benzol Oznaczania benzolu metoda adsorbcyjną