Kontakt Karte Home
Polski Rosyjski Angielski

LABORATORYJNY PIEC RUROWY TYP PRW 70x618/120

Oznaczenie pieca PRW 70x618/120
Maks. temp. pracy [°C] 1200
Średnica wewn. rury [mm] 70
Dł. rury [mm] 785
Dł. strefy grzania [mm] 618
Dł. strefy stałej temp. [mm] 205
Wymiary gabarytowe [mm] szer. x wys. x gł. 785 x 420 x 270
Moc [kW] 1,8
Ilość stref grzejnych 1
Masa [kg] 31
Katalogkarte
drucken
Produktanfrage stellen
Bei Fragen nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
Tel. 32 47 07 495
Tel./Fax. 32 47 07 502
e-mail: czylok@czylok.com.pl

Piece laboratoryjne rurowe, przeznaczone są do badania materiałów i ich obróbki w warunkach jednorodnej temperatury w przekroju pieca. Z uwagi na różnorodność prowadzonych procesów, oferujemy szereg pieców rurowych, o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, średnicach rur, długościach – jedno i wielostrefowych. Stosujemy własne układy grzejne, w budowie, których posiadamy wieloletnie doświadczenie, oferujemy własne rozwiązania konstrukcyjne, realizujemy konstrukcje indywidualne. Oprócz podanych typoszeregów oferujemy wykonania specjalne jak: Piece rurowe strefowe z obrotowym reaktorem, piece rurowe poziome i pionowe, strefowe – z długimi strefami jednorodnej temperatury, piece rurowe gazoszczelne. Maksymalna średnica pieca rurowego 760mm.

POZOSTAŁE WYKONANIA PIECA

 

Jedna niezależnie regulowana strefa grzejna

Trzy niezależnie regulowane strefy grzejne

Maks. temp. pracy

Programator temperatury

Regulator temperatury

Programatory temperatury

Regulatory temperatury

[°C]

PID

PID

PID

PID

1200

PRW 75LM

PRW 75LP PRW-S 75M PRW-S 75P

 

M-PROGRAMATOR TEMPERATURY

 

P-REGULATOR TEMPERATURY

Jeden czteroznakowy i dwa pojedyncze wyświetlacze umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. Dzięki możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn.utrzymania temperatury pieca przez określony czas, możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. Daje to możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy. Posiada możliwość programowania czasu (czyli szybkości) dojścia do zadanej temperatury. Cechuje się możliwością zaprogramowania 10 etapów w każdym programie pracy, przy czym przez etap rozumie się temperaturę zadaną, czas dojścia do tej temperatury oraz czas wygrzewania w temperaturze zadanej. Umożliwia to kształtowanie dowolnej krzywej wypału dla danego urządzenia grzewczego ze zmiennymi odcinkami przyrostu lub opadania temperatury w czasie.

 

Dwa czteroznakowe wyświetlacze umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu iparametrów zadanych. Dzięki możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn. utrzymania temperaturypieca przez określony czas, możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. Daje to możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy.

 

<< zurück

Siehe andere Produkte in der Kategorie: PRW, PRW-S

Oznaczenie pieca Maks. temp. pracy Średnica wewn. rury Dł. rury Dł. strefy grzania Dł. strefy stałej temp. Wymiary gabarytowe [mm] Moc Ilość stref grzejnych Masa
[°C] [mm] [mm] [mm] [mm] szer. wys. gł. [kW] [kg]
LABORATORYJNY PIEC RUROWY TYP PRW 50x414/120 PRW 50x414/120 1200 50 580 414 135 455 420 270 1 1 52
 LABORATORYJNY PIEC RUROWY TYP PRW 50x618/120 PRW 50x618/120 1200 50 785 618 205 785 420 270 1,8 1 31
LABORATORYJNY PIEC RUROWY TYP PRW-S 50x618/120 PRW-S 50x618/120 1200 50 785 618 247 785 420 270 2 3 58
LABORATORYJNY PIEC RUROWY TYP PRW-S 50x810/120 PRW-S 50x810/120 1200 50 1000 810 450 1100 500 441 3,6 3 52
LABORATORYJNY PIEC RUROWY PIONOWY TYP PRW-S 50x810/120V PRW-S 50x810/120V 1200 50 1000 810 450 950 1550 550 4,6 3 85
LABORATORYJNY PIEC RUROWY PIONOWO POZIOMY TYP PRW-S 50x618/120T PRW-S 50x618/120T 1200 50 785 618 340 1098 1405 660 1,1 3 68
LABORATORYJNY PIEC RUROWY TYP PRW 70x414/120 PRW 70x414/120 1200 70 580 414 135 580 420 270 2,2 1 31
LABORATORYJNY PIEC RUROWY TYP PRW 70x618/120 PRW 70x618/120 1200 70 785 618 205 785 420 270 1,8 1 31
LABORATORYJNY PIEC RUROWY TYP PRW-S 70x618/120 PRW-S 70x618/120 1200 70 785 618 340 785 420 270 1,8 3 31
LABORATORYJNY PIEC RUROWY TYP:PRW-S 85M PRW-S 85M 1100 85 1000 700 280 1240 1140 370 3,6 3 52
PRW-S 100M PRW-S100x1600/60 600 100 2000 1600 800 2050 1220 645 6,45 3 160
LABORATORYJNY PIEC RUROWY TYP: PRW-S 115M PRW-S 100x780/110 1100 100 1250 780 400 1535 1245 645 7,5 3 80
LABORATORYJNY PIEC RUROWY TYP:PRW-S 180M PRW-S 180M 900 180 1850 1360 453 1650 1290 550 7 3 180