Contact Site map Home
Polski Rosyjski Niemiecki

PIEC DO OZNACZANIA BENZOLU

Norma BN-76/0541 -10
Oznaczenie pieca Benzol
Przeznaczenie pieca Oznaczania benzolu metoda adsorbcyjną
print
a specification
sheet
make an inquiry about this product
If you have any questions please contact us:
tel. 32 47 07 495
tel./fax 32 47 07 502
e-mail: czylok@czylok.com.pl

Urządzenie przeznaczone jest do oznaczania benzolu metoda adsorbcyjną w temperaturze do 360°C według normy BN-76/0541-10. Piec stanowi samonośna konstrukcja skrzynkowa z wydzielona w części dolnej częścią sterowniczą i otwieraną na tył piec pokrywą. Cześć grzejna to jednostrefowy dzielony piec z poziomym układem grzejnym o maksymalnej temp. pracy 360°C. Urządzenie wyposażone jest w wytwornice pary, na konstrukcji stalowej nagrzewnicy zabudowano króćce przyłączeniowe i pomiarowe (wlot i wylot wody-pary, termoparę sterującą i bezpieczeństwa). Woda do procesu doprowadzona jest ze zbiornika o pojemności3,5 l. Ilość podawanej wody jest regulowana.

 

Typ pieca

Temp. maks.

Średnica wewnętrzna reaktora

Długość reaktora

Długość strefy grzejnej

Ilość stref grzejnych

Wymiary gabarytowe [mm]

Moc

 

 [ °C]

[mm]

[mm]

[mm]

 

szer.

wys.

gł.

[kW]

Benzol

360

27

450

300

1

430

432

270

2,3

 

M-PROGRAMATOR TEMPERATURY

Jeden czteroznakowy i dwa pojedyncze wyświetlacze umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. Dzięki możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn.utrzymania temperatury pieca przez określony czas, możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. Daje to możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy. Posiada możliwość programowania czasu (czyli szybkości) dojścia do zadanej temperatury. Cechuje się możliwością zaprogramowania 10 etapów w każdym programie pracy, przy czym przez etap rozumie się temperaturę zadaną, czas dojścia do tej temperatury oraz czas wygrzewania w temperaturze zadanej. Umożliwia to kształtowanie dowolnej krzywej wypału dla danego urządzenia grzewczego ze zmiennymi odcinkami przyrostu lub opadania temperatury w czasie.

<< back

See other products in the category: Normy

Norma Oznaczenie pieca Przeznaczenie pieca
PIEC DO OZNACZANIA TEMPERATUR ZAPŁONU PN-C-06306:2002 PRW-50M/TZ Piec do oznaczania temperatur zapłonu WG PN-C-06306:2002 (Determination of flash point). Badanie polega na wygrzewaniu badanej próbki w kwarcowym reaktorze w atmosferze tlenu, ilość podawanego tlenu jest ściśle określona przez rotamtetr, proces badania jest w pełni zautomatyzowany i kończy się w chwili wykrycia nagłego wzrostu temperatury badanej próbki, dane z przebiegu procesu zapisywane w postaci cyfrowej. Maksymalna temperatura pracy 900°C, moc 1kW, waga 23kg, gazy procesowe CO2, N2, O2.
Piec do oznaczania części lotnych PN-G-0451 6:1 998 FCF 7 SM/l Piec do oznaczania zawartości części lotnych metoda wagową
Piec do oznaczania popiołów

PN-ISO1171:2002

PN-EN14775:2010

FCF 7 SM/pl

Piec do oznaczania popiołu w mineralnych paliwach stałych oraz w koksie. Biopaliwa stałe --Oznaczanie zawartości popiołu.

 

Piec do oznaczania siarki w węglu

PN-ISO 351:1999

PRC 76/1400

Piec do oznaczania siarki

PIEC DO OZNACZANIA BENZOLU BN-76/0541 -10 Benzol Oznaczania benzolu metoda adsorbcyjną