Contact Site map Home
Polski Rosyjski Niemiecki

LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 40x220/160

Typ pieca PRC 40x220/160
Maks. temp. pracy [°C] 1600
Średnica wewn. rury [mm] 40
Dł. rury [mm] 600
Dł. strefy grzania [mm] 220
Dł. strefy stałej temp. [mm] 120
Wymiary gabarytowe [mm] szer. x wys. x gł. 585 x 776 x 420
Moc 2,7
Ilość stref grzejnych 1
print
a specification
sheet
make an inquiry about this product
If you have any questions please contact us:
tel. 32 47 07 495
tel./fax 32 47 07 502
e-mail: czylok@czylok.com.pl

Piece rurowe wysokotemperaturowe produkowane są w wykonaniu pionowym i poziomym, maksymalna temperatura pracy to 1700°C dla pieców w wykonaniu pionowym oraz 1800°C dla pieców w wykonaniu poziomym. Wyposażenie pieców w specjalne zespoły głowic umożliwiają pracę w próżni, w atmosferze gazu ochronnego lub gazów palnych np. wodoru. Oferujemy również kompleksowe wyposażenie spełniające wszystkie wymagania procesowe (tj. pirometry, zestawy pomiarowe, kamery, zestawy pompowe z pompą turbomolekularną itp.). Piece produkujemy z jedną lub wieloma niezależnie regulowanymi strefami grzejnymi i o różnych długościach strefy stałej temperatury oraz różnych średnicach reaktora roboczego.

M-PROGRAMATOR TEMPERATURY

Jeden czteroznakowy i dwa pojedyncze wyświetlacze umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. Dzięki możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn.utrzymania temperatury pieca przez określony czas, możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. Daje to możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy. Posiada możliwość programowania czasu (czyli szybkości) dojścia do zadanej temperatury. Cechuje się możliwością zaprogramowania 10 etapów w każdym programie pracy, przy czym przez etap rozumie się temperaturę zadaną, czas dojścia do tej temperatury oraz czas wygrzewania w temperaturze zadanej. Umożliwia to kształtowanie dowolnej krzywej wypału dla danego urządzenia grzewczego ze zmiennymi odcinkami przyrostu lub opadania temperatury w czasie.

 

<< back

See other products in the category: Rurowe do 1800°C

Typ pieca Maks. temp. pracy Średnica wewn. rury Dł. rury Dł. strefy grzania Dł. strefy stałej temp. Wymiary gabarytowe [mm] Moc Ilość stref grzejnych
[°C] [mm] [mm] [mm] [mm] szer. wys. gł.
 	LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 40x220/10M PRC 40x220/170M 1700 40 500 220 70 500 776 420 3,2 1
Stanowisko przeznaczone do badania charakterystycznych właściwości temperaturowych materiału np: punkt topliwości. PRC 50x220/160M 1600 50 650 220 70 500 776 420 2,7 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 25x220/170 PRC 40x220/150M 1500 40 500 220 70 500 776 420 3,2 1
DWUPOŁÓWKOWY LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRW 50x220/150M PRW 50x220/150M 1500 50 750 220 70 655 450 420 4,5 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 40x500/150M PRC 40x500/150M 1500 40 920 500 160 1100 890 520 7,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 40x220/160 PRC 40x220/160 1600 40 600 220 120 585 776 420 2,7 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY Z MECHANIZMEM SPUSTOWYM PRÓBKI ORAZ KOMORĄ STUDZENIA TYP PRC 30x300/170 PRC 30x300/170 1700 30 750 300 150 760 1112 590 4,5 1
40 	LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 60x220/150M PRC 60x220/150M 1500 60 500 220 70 500 776 420 3,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 60x500/150M PRC 60x500/150M 1500 60 920 500 160 1100 890 520 7,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRS 50x670/170 PRS 50x670/170 1700 50 835 670 220 1100 1660 630 7,2 3
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 50x670/150M PRC 50x670/150M 1500 50 990 670 220 1100 1660 630 7,2 3
 	LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 40x220/160M PRC 40x220/160M 1600 40 500 220 70 500 776 420 3,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 60x500/180 PRC 60x500/180 1800 60 920 500 160 1100 890 520 7,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 40x500/160M PRC 40x500/160M 1600 40 920 500 160 1100 890 520 7,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 60x220/160M PRC 60x220/160M 1600 60 500 220 70 500 776 420 3,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 60x500/160M PRC 60x500/160M 1600 60 920 500 160 1100 890 520 7,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 80x460/170 PRC 80x460/170 1700 80 1000 460 140 1016 1450 520 6,5 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRS 70x654/170 PRS 70x654/170 1700 70 1300 654 300 1240 2135 800 12,3 3
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 50x670/160M PRC 50x670/160M 1600 50 990 670 220 110 1660 630 7,2 3
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY Z RUCHOMYM TRZONEM TYP PRC 125x250/140/OTS PRC 125x250/140/OTS 1400 125 250 250 80 580 770 730 5 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 40x500/170M PRC 40x500/170M 1700 40 920 500 220 1100 890 520 7,2 1
LABORATORYJNY PIONOWY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 100x200/150MV PRC 100x200/150MV 1500 100 460 200 60 900 800 520 3 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 60x220/170M PRC 60x220/170M 1700 60 500 220 70 500 776 420 3,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 60x500/170M PRC 60x500/170M 1700 60 920 500 220 1100 890 520 7,2 1
 	LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 50x670/170M PRC 50x670/170M 1700 50 990 670 220 1100 1660 630 7,2 3
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 40x220/180M PRC 40x220/180M 1800 40 500 220 70 500 776 420 3,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 40x500/180M PRC 40x500/180M 1800 40 920 500 160 1100 890 520 7,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 60x220/180M PRC 60x220/180M 1800 60 500 220 70 500 776 420 3,2 1