Kontakt Mapa strony Strona główna
Rosyjski Niemiecki Angielski

Piec do oznaczania części lotnych

Norma PN-G-0451 6:1 998
Oznaczenie pieca FCF 7 SM/l
Przeznaczenie pieca Piec do oznaczania zawartości części lotnych metoda wagową
Drukuj kartę
katalogową
Złóż zapytanie ofertowe dotyczące tego produktu
Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami:
tel. 32 47 07 495
tel./fax 32 47 07 502
e-mail: czylok@czylok.com.pl

 

Piec przeznaczony jest do oznaczania zawartości części lotnych metoda wagowa w węglu kamiennym, brunatnym, koksie i półkoksie z węgla kamiennego. Spełnia on wymagania normy PN-G-0451 6:1 998. W piecu badana próbkę paliwa stałego praży się w zamkniętym tyglu bez dostępu powietrza w temperaturze 850 °C +/- 5 °C przez 7 minut. Zawartość części lotnych obliczamy na podstawie różnicy między całkowitym ubytkiem masy próbki a ubytkiem masy spowodowanym odparowaniem wody.

  

Typ pieca

Temp. maks.

Objętość
komory

Moc

Napięcie zasilania

Wymiary komory roboczej [mm]

Wymiary gabarytowe [mm]

Masa

 

 [ °C]

[dm3]

[kW]

 [V~]

szer.

wys.

gł.

szer.

wys.

gł.

[kg]

FCF 7 SM/L

1150

7

2,5

230

180

125

300

455

600

700

48

 

M-PROGRAMATOR TEMPERATURY

Jeden czteroznakowy i dwa pojedyncze wyświetlacze umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. Dzięki możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn.utrzymania temperatury pieca przez określony czas, możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. Daje to możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy. Posiada możliwość programowania czasu (czyli szybkości) dojścia do zadanej temperatury. Cechuje się możliwością zaprogramowania 10 etapów w każdym programie pracy, przy czym przez etap rozumie się temperaturę zadaną, czas dojścia do tej temperatury oraz czas wygrzewania w temperaturze zadanej. Umożliwia to kształtowanie dowolnej krzywej wypału dla danego urządzenia grzewczego ze zmiennymi odcinkami przyrostu lub opadania temperatury w czasie.

<< powrót

Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Piece do analiz znormalizowanych

Norma Oznaczenie pieca Przeznaczenie pieca
PIEC DO OZNACZANIA TEMPERATUR ZAPŁONU WG PN-C-06306:2002 PN-C-06306:2002 PRW-50M/TZ Piec do oznaczania temperatur zapłonu WG PN-C-06306:2002 (Determination of flash point). Badanie polega na wygrzewaniu badanej próbki w kwarcowym reaktorze w atmosferze tlenu, ilość podawanego tlenu jest ściśle określona przez rotamtetr, proces badania jest w pełni zautomatyzowany i kończy się w chwili wykrycia nagłego wzrostu temperatury badanej próbki, dane z przebiegu procesu zapisywane w postaci cyfrowej. Maksymalna temperatura pracy 900°C, moc 1kW, waga 23kg, gazy procesowe CO2, N2, O2.
Piec do oznaczania części lotnych PN-G-0451 6:1 998 FCF 7 SM/l Piec do oznaczania zawartości części lotnych metoda wagową
Piec do oznaczania popiołów

PN-ISO1171:2002

PN-EN14775:2010

FCF 7 SM/pl

Piec do oznaczania popiołu w mineralnych paliwach stałych oraz w koksie. Biopaliwa stałe --Oznaczanie zawartości popiołu.

 

Piec do oznaczania siarki w węglu

PN-ISO 351:1999

PRC 76/1400

Piec do oznaczania siarki

PIEC DO OZNACZANIA BENZOLU BN-76/0541 -10 Benzol Oznaczania benzolu metoda adsorbcyjną